17 februari

9.00 & 10.30 uur

Christen-zijn is onlosmakelijk verbonden met de persoon van Christus. Het Nieuwe Testament spreekt over christenen als van mensen die verbonden zijn met Jezus Christus. Hier gaat het niet alleen om een ‘zich verbonden voelen’ zoals je dat kunt ervaren met een gedachte of organisatie. Het is een van de grootse waarheden van het evangelie dat deze verbondenheid vele male dieper gaat. Paulus noemt dit “Christus in ons” (Kol. 1:27). Wat dit voor ons in de praktijk betekent, willen we in de verkondiging duidelijk maken.

ds. Werner Gugler

19.00 Gospeldienst

Ds. van Velzen