Om diensten te kunnen aanbieden en met elkaar verbonden te blijven, is er iedere zondagmorgen om 10.30 uur een online dienst. Deze ochtenddienst van 10.30 uur is vanaf 12.00 uur integraal terug te kijken op de website en YouTube. Ook is er elke zondagavond om 19.00 uur een dienst. De avonddienst is ook (later) te volgen via de genoemde links.

Vanaf zondag 6 juni is het weer mogelijk om (met maximaal 75 bezoekers) bij een dienst aanwezig te zijn. U kunt hier meer informatie vinden.

Zondag 27 juni

10.30 uur – Kerkdienst

19.00 uur Themadienst

Traditie & Vernieuwing
Fundamenteel ligt aan de kerk een dubbele beweging ten grondslag. Terugkijken en vooruitkijken. We gedenken wat God in Jezus Christus gedaan heeft en hoe in Zijn dood en verrijzenis het heil van God verankerd ligt in onze wereldgeschiedenis. “Neem, eet, gedenk en geloof…” zeggen de instellingswoorden van het Heilig Avondmaal. Maar daar staat iets anders naast, namelijk het “Maranatha”, het “totdat Hij komt”. We kijken ook vooruit naar de volkomenwording van onze wereld in Christus. Herinneren en hopen. Dat leidt onherroepelijk tot conflict. Een conflict tussen traditie (dat vooral recht wil doen aan herinneren) en vernieuwing (dat vooral recht wil doen aan hopen). In Ezra 3:8-13 komen die beiden samen. En er blijkt een weg te zijn die beiden samenbrengt. Dat biedt perspectief!

ds. Jan Visser

.