,

Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.
Wij mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
De kerk is daar bij uitstek voor bedoeld. In de kerk komen we nu nog digitaal, maar straks weer fysiek samen om ons geloof in God en onze levenservaringen met elkaar te delen. Dat geeft ons een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we verbonden in onze Heer Jezus Christus, elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat onze kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de Andreaskerk voortbestaan.

Rond de Kerst heeft u bij het Andreasmagazine een brief ontvangen om uw toezegging voor 2021 te doen. Wilt u controleren of u al een toezegging heeft gedaan?

Eind februari gaan we de balans opmaken. Op dit moment hebben wij ca 50% van het benodigde bedrag toegezegd gekregen. Hierbij ons verzoek om uw toezegging zo spoedig mogelijk kenbaar te maken mocht u dat nog niet gedaan hebben. Een digitale toezegging via de Scipio App heeft onze voorkeur, maar via de antwoordstrook, die u bij de brief hebt gekregen mag uiteraard ook. Deze kunt langsbrengen bij of via de antwoordenvelop gefrankeerd versturen naar het kerkelijk bureau. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, belt u dan een van ons. En heeft u ten slotte het formulier niet meer of weet u niet hoe u de Scipio App kunt gebruiken, schroom dan niet om het kerkelijk bureau te bellen. Henny helpt u/jou graag!

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid.

Namens de ouderling-kerkrentmeesters,
Gert Jan Angenent (06-40671099) en Roy Zwerver (06-24289211)