Redactielid ‘lay-out’ voor Andreas Informatief

Het kerkblad Andreas Informatief komt vier tot zes keer per jaar uit. De redactie bestaat uit een hoofdredacteur/lay-outmedewerker en twee redigeermedewerkers. Wij zoeken een tweede lay-outmedewerker met enige affiniteit met tekst opmaken. Het blad wordt opgemaakt in een vast sjabloon in Word-formaat en als PDF-bestand verzonden naar de drukker. De redactie komt één keer per jaar bij elkaar en de edities en verdeling over de redactieleden worden dan jaarlijks ingepland. De aangeleverde kopij wordt door de hoofdredacteur vooraf verzameld en door één van de redigeermedewerkers alvast geredigeerd. De teksten kunnen dan door de lay-outmedewerker in de juiste opmaak gezet worden. Na het opmaken wordt het hele blad nogmaals nagekeken en de laatste wijzigingen in de opmaak aangebracht. Deze werkzaamheden betreffen twee avonden per editie (max. 3x p.j.) en kunnen thuis gebeuren. Door het jaarschema is dit goed van te voren te plannen of met andere redactieleden evt. te wisselen.
Wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met de redactie via informatief@andreaskerkputten.nl of bel de hoofdredacteur Martijn Fabriek op 06-51929950.