Commissielid ZWO

Heb jij hart voor je medemens wereldwijd? Wil jij graag bewustwording creëren voor zending en ontwikkelingssamenwerking bij de gemeente? Reageer dan op deze vacature!

ZWO staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De ZWO commissie wil kerken, geloofsgemeenschappen, organisaties en instellingen elders in de wereld helpen bij het bestrijden van armoede, honger en gebrek op velerlei terrein. Bij acute hulp zal de ZWO, in samenwerking met andere hulporganisaties, hiervoor gelden ter beschikking stellen. ZWO probeert bewustwording en betrokkenheid in de gemeente rond ZWO-projecten te creëren.

Activiteiten:

  • Foldermateriaal uitreiken voor aanvang van de dienst die in het teken staat van zending, werelddiaconaat of ontwikkelingssamenwerking
  • In overleg met de predikant medewerking verlenen aan kerkdiensten die in het teken staan van zending, werelddiaconaat en ontwikkelings-samenwerking.
  • Contacten onderhouden met verschillende projecten die ondersteund worden door de ZWO
  • Tijdens de 40dagentijd, acties organiseren en bewustwording creëren rondom het ZWO-project dat centraal staat
  • De 40-dagentijdprojecten volgen en ondersteunen voor een bepaalde periode
  • Eén keer per jaar een dienst organiseren die in het teken staat van de vervolgde kerk
  • Minimaal vier keer per jaar komt de ZWO commissie samen om de verschillende acties en projecten te bespreken

Voor meer informatie: zwo@andreaskerkputten.nl