10 OUDERENPASTORAAT

de Pastorije
De Schauw
Elim en aanleunwoningen
Kerkepad
Kerkwegje even nrs.
Schauwhof
Schauwplein

Pastoraal medewerker (ouderenpastoraat)

Marit Luitjes

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker (ouderenpastoraat)

Henrie Coes

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker (ouderenpastoraat)

Linda Coes

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker (ouderenpastoraat)

Harry Hoorn

Tel.nr.

Email

Annet van Gelder

Tel.nr.

Email

Coby Koopmans

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker (ouderenpastoraat)

Irene van Zijverden-van Drie

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker

Robert van Slooten

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker

Gea Vosselman

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker

Marie Schreuder

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker

Henry Schreuder

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker

Tijs Meiling

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker

Bea van Hierden

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker

Henny Grevengoed

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker

Ernest Visscher

Tel.nr.

Email

Ouderling ouderenpastoraat

Jacqueline Simon

Tel.nr.

0341-354443

Email

Pastoraal medewerker

Paula Bok

Tel.nr.

Email

Pastoraal medewerker

Adri Eggermont

Tel.nr.

Email

Wijkpredikant

ds. Reinoud Koning

Tel.nr.

0341-351939

Email

mail@koning.one