erikposthouwer@andreaskerkputten.nl

Erik Posthouwer – kerkelijk werker

Mijn hele leven ben ik al een Puttenaar. Enkel in mijn studententijd heb ik een aantal jaren in Ede gewoond. Sinds 2004 ben ik getrouwd met Agnes en inmiddels ben ik vader van 4 kinderen, Sarah (2007), Levi (2009), Nathan (2013) en David (2016). Samen met onze kinderen zijn Agnes en ik sinds de zomer van 2010 lid van de Andreaskerk. We komen oorspronkelijk uit de ‘Oude kerk’ in Putten, waar we nog steeds warme herinneringen aan bewaren. Toch was onze plaats in de Andreaskerk, waar we de diensten met veel plezier bezoeken. De beste plek waar je als christen kunt zijn, is in het centrum van Gods plan met jouw leven. Dat is op dit moment voor ons in de Andreaskerk.

Binnen de Andreaskerk ben ik werkzaam als kerkelijk werker. Mijn werkveld bestaat uit pastoraat (vooral jeugd, jongeren en jonge gezinnen), gemeenteopbouw (bv. GemeenteGroeiGroepen) en de aansturing van het jeugdwerk. Tot de zomer van 2013 ben ik zo’n 10 jaar als basisschoolleerkracht werkzaam geweest. Van 2011 tot 2015 heb ik de opleiding GPW (Godsdienst Pastoraal Werk,) een theologiestudie op HBO-niveau, gevolgd. De Heer heeft mij hier op een mooie, maar ook bijzondere manier voor geroepen.

Mijn wens is dat er steeds meer mensen Jezus zullen navolgen en de beslissing nemen om niet voor zichzelf te leven, maar tot eer van God. Graag wil ik mijn tijd en energie in de handen van God leggen om zo tot zegen te zijn in de Andreaskerk. Ik hoop u en jou binnenkort (weer) tegen te komen in onze prachtige gemeente!

Vriendelijke groeten,

Erik Posthouwer
06-50484911
erikposthouwer@andreaskerkputten.nl