Ariëtte van Kempen – ouderling/voorzitter pastorale raad