,

Opbouwavonden voor ouders met kinderen van 12 t/m 16 jaar

Tieners, het lijkt een heel nieuwe fase in de opvoeding. Veel ouders vinden zo’n puber in huis niet meevallen. Voor een puber zelf valt het óók niet mee. Zowel lichamelijk als emotioneel staat alles op z’n kop. In een paar jaar tijd ondergaat je kind ingrijpende veranderingen, op weg naar volwassenheid. Een periode waarin je tiener steeds minder afhankelijk van jou wordt en steeds meer zelfstandig keuzes gaat en mag maken. Het kan dus als ouder even zoeken zijn naar je (nieuwe) rol. Hoe zelfstandig je tiener ook lijkt te worden, je bent als ouder nog steeds erg belangrijk in het leven van je kind. Je kunt hem een veilige plek bieden, waarin hij de ruimte krijgt om steeds meer van zichzelf en zijn plek in de wereld te ontdekken.

Tieners kijken naar jou als ouder. Bewust of onbewust nemen ze heel wat van je over.
Dat is misschien wel de kern van opvoeden: het leven voordoen.
Zo gaat het ook met geloven. Je kunt het je kinderen voordoen, voorleven. En het mooie is dat wat je je kind meegeeft niet alleen voor een poosje is, maar voor zijn hele leven!
Wij willen dan ook graag ouders met elkaar in contact brengen met als doel met elkaar in gesprek te gaan.
Een manier om elkaar te inspireren, te motiveren en te ondersteunen tijdens de (geloofs)opvoeding van je kind(eren).
Als hulp gebruiken we een boekje van de HGJB getiteld Voorleven. Dit boekje is toegespitst op ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. De thema’s, voorbeelden en verwerkingen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan ervaringen met kinderen in deze leeftijdsfase.
Wanneer: oktober 2018
Er zullen twee à drie avonden gepland worden met 5 à 6 ouderparen. Bij meer aanmeldingen worden er meer avonden georganiseerd.
Kosten: 9,95 euro voor het materiaal

Opgeven bij: Ad Blok (nellie.adblok@gmail.com) of Bert Dekker (dekker@solcon.nl)