<p>

<br />Gemeente-Bijbelschool.Veel mensen hebben het verlangen de Bijbel beter te begrijpen of zoeken verdieping van hun geloof zonder hiervoor lid te moeten worden van een Bijbelkring of een gespreksgroep. Anderen zoeken handvatten voor het ontwikkelen van een levend christelijk geloof dat gezond, mondig en weerbaar is. Kerkdiensten zijn maar in beperkte mate geschikt om in deze behoeftes te voorzien. De <strong>G</strong>.<strong>B</strong>.<strong>S</strong>. wil in een vertrouwde omgeving (<strong>G</strong>emeente) handreikingen bieden om de bron van het geloof (<strong>B</strong>ijbel) te <em>verkennen,</em> om te <em>verwoorden</em> waarom we geloven wát we geloven, en zich te kunnen <em>verdiepen</em> in geloofsonderwerpen (<strong>S</strong>chool).<br />Voor het <a href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/09/GBS-2018-19-data.jpg” data-mce-href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/09/GBS-2018-19-data.jpg”><strong>seizoen 2018/19</strong></a> zijn 15 avonden gepland waar wij ons vooral willen bezig houden met het lezen en begrijpen van Bijbelboeken. Een overzicht kunt u <a href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/09/GBS-2018-19-data.jpg” data-mce-href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/09/GBS-2018-19-data.jpg”>hier</a> vinden.</p>
<li><em>Waar & wanneer?</em></li>
<p>De avonden zijn om de week telkens op donderdag van 20:00 – 21:30 uur in ’t Voorhuys van de Andreaskerk (Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten). Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar.</p>
<li><em>Voor wie?</em></li>
<p>Iedereen is welkom – ongeacht zijn/haar (niet)kerkelijke achtergrond. De G.B.S. begrijpt zich als aanvulling op verschillende activiteiten in de Andreaskerk (ALPHA, GGG, Bijbelgespreksgroepen, belijdeniscatechisatie, etc.). Zo kan het een zinvol zijn als een groep gebruik wil maken van de handreikingen van de G.B.S.</p>
<li><em>Door wie?</em></li>
<p>De avonden worden namens de Andreaskerk georganiseerd en gehouden door <a href=”http://andreaskerkputten.nl/ds-werner-gugler/” data-mce-href=”http://andreaskerkputten.nl/ds-werner-gugler/”>ds. W. Gugler</a>.</p>
<li><em>Hoe ziet een avond eruit?</em></li>
<p>Meestal wordt eerst een plenaire ‘lezing’ m.b.t. het onderwerp geboden met hulp van multimediaal materiaal (PowerPoint). Deze kunnen de deelnemers als hand-out downloaden. Uiteraard is er na de koffiepauze (ca. 21:00) voldoende gelegenheid voor vragen. Het stimuleren van <em>groepsgesprekken</em> hoort echter niet bij het opzet van de G.B.S.</p>
<li><em>Kosten?</em></li>
<p>De deelname is gratis. Materiaal en koffie zijn hierbij inbegrepen.</p>
<li><em>Opgeven?</em></li>
<p>In principe hoeft u zich <em>niet</em> op te geven voor een avond – maar het mag wel (<a href=”mailto:w.gugler@filternet.nl” data-mce-href=”mailto:w.gugler@filternet.nl”>per mail</a>). Dit maakt het voor ons wat makkelijker. Uiteraard kunt u zich ook per avond (of onderwerp) opgeven.Wees welkom.Ds. Werner Gugler<br />

[/av_two_third]
<br />

<br /><strong>​PROGRAMMA  2018-19</strong></p>
<tbody>
<tr>
<td width=”170″><strong>20 september</strong></td>
<td>
<p><img class=”alignnone size-full wp-image-9005″ src=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/09/GBS-2018-09-20.jpg” alt=”” width=”1791″ height=”1006″ data-mce-src=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/09/GBS-2018-09-20.jpg” /></p>
<p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”>hand-out <a href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/09/GBS-Vertrouwd-raken-met-de-Bijbel-2018-09-20.pdf” data-mce-href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/09/GBS-Vertrouwd-raken-met-de-Bijbel-2018-09-20.pdf”>HIER</a> downloaden</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>4 oktober</strong></td>
<td>
<p><img class=”alignnone size-full wp-image-9058″ src=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-07-GBS-2.jpg” alt=”” width=”1433″ height=”903″ data-mce-src=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-07-GBS-2.jpg” /></p>
<p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”>hand-out <a href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/10/GBS-Genesis-1-2018-10-07.pdf” data-mce-href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/10/GBS-Genesis-1-2018-10-07.pdf”>HIER</a> downloaden</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>18 oktober</strong></td>
<td>Genesis 2-3</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>1 november</strong></td>
<td><strong><em>gaat niet door</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>15 november</strong></td>
<td>
<p><img class=”alignnone size-full wp-image-9194″ src=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/11/GBS-2018-11-15.jpg” alt=”” width=”1081″ height=”607″ data-mce-src=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/11/GBS-2018-11-15.jpg” /></p>
<p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”>hand-out <a href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/11/GBS-Vloek-en-zegen-Genesis-4-11-2018-11-15-uitdraai.pdf” data-mce-href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/11/GBS-Vloek-en-zegen-Genesis-4-11-2018-11-15-uitdraai.pdf”>HIER</a> downloaden</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>29 november</strong></td>
<td>
<p><img class=”alignnone size-full wp-image-9286″ src=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/11/GBS-2018-11-29.jpg” alt=”” width=”1078″ height=”605″ data-mce-src=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/11/GBS-2018-11-29.jpg” /></p>
<p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”>hand-out <a href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/11/GBS-Abram-Gen.-12-21-2018-11-29-uitdraai.pdf” data-mce-href=”https://andreaskerkputten.nl/wp-content/uploads/2018/11/GBS-Abram-Gen.-12-21-2018-11-29-uitdraai.pdf”>HIER</a> downloaden</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>10 januari</strong></td>
<td>test</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>24 januari</strong></td>
<td>De evangeliën begrijpen tegen de Joodse achtergrond – Deel 1</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>7 februari</strong></td>
<td>Thema: Avondmaal – betekenis en praktijk in de Andreaskerk.</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>21 februari</strong></td>
<td>1 Petrus 1-2</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>7 maart</strong></td>
<td>1 Petrus 3-4</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>21 maart</strong></td>
<td>Rechters 1-2</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>4 april</strong></td>
<td>Rechters 13-16</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>9 mei</strong></td>
<td>? (thema nog niet bekend)</td>
</tr>
<tr>
<td width=”170″><strong>23 mei</strong></td>
<td>? (thema nog niet bekend)</td>
</tr>
</tbody>
<p>

<br />
</p>
[/av_textblock]