Gemeente-Bijbelschool.

Veel mensen hebben het verlangen de Bijbel beter te begrijpen of zoeken verdieping van hun geloof zonder hiervoor lid te moeten worden van een Bijbelkring of een gespreksgroep. Anderen zoeken handvatten voor het ontwikkelen van een levend christelijk geloof dat gezond, mondig en weerbaar is. Kerkdiensten zijn maar in beperkte mate geschikt om in deze behoeftes te voorzien. De G.B.S. wil in een vertrouwde omgeving (Gemeente) handreikingen bieden om de bron van het geloof (Bijbel) te verkennen, om te verwoorden waarom we geloven wát we geloven, en zich te kunnen verdiepen in geloofsonderwerpen (School). Voor het seizoen 2017/18 zijn 12 avonden gepland met verschillende onderwerpen die één of meerdere aspecten van verkennen, verwoorden, verdiepen van geloven in Christus thematiseren. Een overzicht van de onderwerpen kunt u hier vinden.

  • Waar & wanneer?

De avonden zijn om de week telkens op donderdag van 20:00 – 21:45 uur in ’t Voorhuys van de Andreaskerk (Voorthuizerstraat 14, 3881 SH Putten).

  • Voor wie?

Iedereen is welkom – ongeacht zijn/haar (niet)kerkelijke achtergrond. De G.B.S. begrijpt zich als aanvulling op verschillende activiteiten in de Andreaskerk (ALPHA, GGG, Bijbelgespreksgroepen, belijdeniscatechisatie, etc.). Zo kan het een zinvol zijn als een groep gebruik wil maken van de handreikingen van de G.B.S.

  • Door wie?

De avonden worden namens de Andreaskerk georganiseerd en gehouden door ds. W. Gugler.

  • Hoe ziet een avond eruit?

Meestal wordt eerst een plenaire ‘lezing’ m.b.t. het onderwerp geboden met hulp van multimediaal materiaal (PowerPoint). Deze kunnen de deelnemers als hand-out downloaden. Uiteraard is er na de koffiepauze (ca. 21:00) voldoende gelegenheid voor vragen. Het stimuleren van groepsgesprekken hoort echter niet bij het opzet van de G.B.S.

  • Kosten?

De deelname is gratis. Materiaal en koffie zijn hierbij inbegrepen.

  • Opgeven?

Het zou fijn zijn als men zich per mail opgeeft – dit maakt het ons wat makkelijker; maar dit is geen voorwaarde. Uiteraard kunt u zich ook per avond (of onderwerp) opgeven.

Wees welkom.

Ds. Werner Gugler

Hand-outs van GBS-avonden 2017-2018
19 april – hand-out downloaden
22 maart – hand-out downloaden.
15 maart 2018 – hand-out downloaden.
22 februari 2018 – hand-out downloaden
8 februari 2018 – hand-out downloaden
25 januari 2018 – hand-out downloaden
2, 16 en 30 november 2017 – hand-out downloaden
5 oktober 2017
21 september 2017 – hand-out downloaden