Helaas hebben we besloten om nog niet te gaan starten met Follow. Via deze LINK is een brief te lezen die naar ouders en jongeren is verstuurd.

Follow‘ is sinds vorig seizoen de nieuwe naam voor catechese. Follow wijst op het volgen van Jezus. Op een gezellige manier leren we met elkaar uit de Bijbel. Samen ontdekken we wie Jezus voor ons wil zijn.

Door de Corona-periode kunnen we helaas niet bij elkaar komen op de manier waarop we gewend zijn: bij de leiding thuis of in de jeugdkelder. Maar we willen kijken naar wat wel mogelijk is en hebben geprobeerd om een toffe opzet bedacht. Dit jaar gaan we Follow in de Andreaskerk geven. Follow is ook niet elke week, maar 2 keer in de maand. Maar we gaan vaker jongerendiensten houden, dus het ziet er per maand dan zo uit:

Week 1: Jongerendienst (zondag)
Week 2: Follow (maandag & dinsdag)
Week 3: Jongerendienst (zondag)
Week 4: Follow (maandag & dinsdag)

De eerste avond is op maandag 12 oktober of dinsdag 13 oktober, net op welke avond je je opgegeven hebt.
Voor alle data, klik op de agenda hiernaast! 

We starten met alle jongeren van die avond in de kerk. Na een leuke ‘ijsbreker’ volgt een praatje (met filmpje o.i.d.). Daarna gaan we in kleine, vaste groepjes (+/- 6 jongeren) uit elkaar. De opzet van een avond is zo:

18:45 uur: Inloop, lekkers en gezelligheid
19:00 uur: Start met ijsbreker
19:05 uur: Praatje met filmpje, lied, Bijbel
19:25 uur: In vaste kleine groepjes uit elkaar
19:55 uur: Afsluiting
20:00 uur: Naar huis

Follow is er voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar. Al deze jongeren krijgen een uitnodiging voor Follow. Graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 4 oktober opgeven.

Voor de 17+ers is er na de Kerst ook de mogelijkheid in te stromen bij Alpha Youth. De leiding van Follow wordt toegerust en begeleid door Erik Posthouwer. De jongeren zullen Follow krijgen van enthousiaste, liefdevolle en toegewijde mensen:

  • Marrian, Chanien, Coen, Marije, Gert, Bertine, Harold, Wilma, Sandra, Gonda, Ria, Lianne, Stan, Arjen, Lucienne, Frank, Noah en Erik

Voor vragen neem even contact op met Erik Posthouwer (erikposthouwer@andreaskerkputten.nl)